kemence, kemencék a kerámia ipar számára a szárításra, szénkiválásra, zsugorításra és szinterelésre.
Koyo Thermo Systems

Koyo Thermo Systems Co., Ltd. európai képviselete:
Crystec Technology Trading GmbH

Crystec
Inhalt ccd E-Mail English   deutsch   français   russki   romana   magyar
ipari kemencék   acél temperálása   kerámia kemence   kamrás kemence   alagútkemence   krakkolás   Moldatherm

Kerámia kemence, kemencék

Müszaki kerámia elöállítására úgynevezett zöld kompaktot alakítunk amely leginkább mesterségesen elöállított nyersanyagokból készül. Ezek a nyers formatestek a kerámia porkeverék melett normális esetben még nedvességet és szerves kötöanyagot is tartalmaznak. Elöször is szárítjuk a zöldtestet. Ezután az úgynevezett kiégetési folyamatban minden magas höfokon illékony, párolgó vagy égö része a kerámia zöldtestnek eltávolítandó. Végül a kerámia égetése vagy szinterelése megy végbe. Ez a lépés alatt alakul ki a kerámia test szilárdsága.

Koyo Thermo Systems több fajta kemencét gyárt különbözö alkalmazásokra a kerámia iparban mint pl. szárításra, szénkiválásra, folytatólagos kiégetésre és szinterelésre. Koyo Thermo Systems ezen a téren nagyon tapasztalt čs a szénkiválás és folytatólagos kiégetés terén piacvezetö japánban. Ha a kedves vevö kéri, egy hosszú vevölistát tudunk felmutatni.

szárítás

Egy idomított, nedves, kerámia masszáben még valamennyi víz található. A víz elpárolgásával térfogatcsökkenés következik be, az ún. szárítási zsugorodás. A szárítási zsugorodás növekszik a nedvességtartalommal. Ezenkívül függ a szemcsemérettöl, a nyersanyagok minöségétöl és a formázási eljárástól. A zsugorodás a kerámiafajtától függöen többféle irányba lehet egyenetlen. Ilyen orientációkat vagy ún. textúrákat számba kell vetni a kerámia szerkezeti elemek nagyságától és geometriájától függöen, csak óvatosan száríthatók. Másképp alakváltozás vagy repedés következhet be. Koyo Thermo Systems különbözö kemencetípusokat kínál erre az alkalomra. Leggyakrabban használtak a légcirkulációs kemencék.

kiégetés, szénkiválás, zsugorítás

INH OfenAhhoz, hogy a zöld kompaktoknál kielégítö nyers törésbiztosságot érjünk el, a kerámia nyersanyagokhoz 50 térf%-ig szerves adalékot adunk hozzá. Ezeket majd késöbb újra el kell távolítani. Ezt a folyamatot kiégetésnek, szénkiválásnak vagy zsugorításnak nevezzük. A kerámia kiégetése, szénkiválása vagyis zsugorítása és a szerves szilárdító- és kötöanyagok eltávolítása az égetö kemencében, szénkiválasztó kemencében, zsugorító kemencében történik. Ez egy nagyon válságos folyamat és gondos hömérsékletvezérlést igényel. Még inkább érvényes a nagyobb zöld kompaktok esetében. A hömérsékletfuttatás profilja, a nyomás, a gáz atmosférája és az idö lefolyása kiegyensúlyozott kell hogy legyen, hogy biztosítani tudjuk a segédanyagok hibamentes és reprodukálható kiverését a finom pórusos idomtestböl. Föleg a folyamat kezdö szakaszában nagyon lassú höemelkedéssel kell dolgozni, hogy elkerüljük a szerves komponensek hirtelen elpárologtatása által bekövetkezhetö károkat. A kiégetési folyamat, szénkiválási folyamat, zsugorítási folyamat már szobahömérsékleten kezdödik és sokszor csak 600°C körüli hötartományban fejezödik. Az oxigén gyorsíthatja a szerves anyagok bomlását és rövidítheti a kiégetési idötartamot, szénkiválási idötartamot, zsugorítási idötartamot.
A kiégetés egyik változata az úgynevezett kokszosítás. Ilyenkor a müanyagkomponensek szénné alakulnak át, amely az anyagszerkezetben marad és az utána következö reakciós égés alkalmával a betáplált reakciós anyagok segítségével egy kerámiai mátrixá alakul át. Ehhez 1000°C-os hötartomány szükséges. Szilíciumkarbid elöállításkor alkalmazódik ez a módszer.

A kerámia szénkiválásához sokszor konvekciós kemencéket használunk utóégetö berendezéssel eggyütt, amelyek keringetik a gázt a kamrában. A következö kemence típus INH a zöld kompaktok kiégetésére, szénkiválására, zsugorítására több gáznyílásokkal van ellátva. Különféle méretben áll rendelkezésre.

utóégetö berendezés GM Az INH kemencetípus 600°C-ig üzemeltethetö. Az oxigéntartalom 20 ppm alá csökkenthetö. Célszerü oxigénadagolás, valamint a gáz nedvesítése is lehetséges a kemencében. Az oxigéntartalom egy ZrO2 érzékelö segítségével meghatározható. A kemencét egy programozható szabályzó ellenörzi, amely 7 receptet 140 munkatervlépéssel tárolhat. A beiktatott lépések monitoron leolvashatók. Opcionálisan ez a kemence Stange-szabályzóval is kivitelezhetö.

A bomlasztásból eredö szerves termékek füstgázból való eltávolítására sokszor egy utóégetö berendezés (jobboldali ábra) használandó. Több kemence beépítésekor mindeggyik utóégetövel két szimmetrikusan felépített kemence üzemeltethetö.

A szénkiválási folyamatra folyamatos alagútkemencék alkalmazása is lehetséges.

folyamatos tüzelés

A szárítás és kiégetés vagyis kokszosítás után a nyersdarab szerkezetét csupán adhéziós erök fogják össze és ezért különösen gondos kezelést igényelnek a további munkalépések alatt.

Alagútkemencéket folyamatos tüzelési eljárásokra használunk. A kerámia terén használt alagútkemencékben általában Moldatherm® fütöelemeket alkalmazunk.

A kemence be- és kirakodása automatikusan is müködhet. Koyo Thermo Systems különbözö be- és kirakodó rendszert tud felkínálni.

Részben leginkább nitrogén-légkörben dolgozunk. Az oxigéntartalom egy ZrO2 oxigénmérö eszköz segítségével meghatározható. Más eljárási gázok mint az inertgázok, védögáz vagy hidrogén szintén alkalmazható. E kemence höfoklefolyása és a gáz keringése dönti el az eljárás sikerét.

alagútkemence
  • Az itt látható kemencetípus MT egy nagy pontosságú höfokszabályozóval és a gázok jó állandóságára és reprodukálhatóságára célzó karmantyúval van felszerelve.
  • Opcionálisan ez a kemence Stange-szabályzóval is kivitelezhetö.
  • Az atmoszféra stabilitása a kemencekamrában gázmosókamrákkal érhetö el a kemence be- és kijáratánál.
  •  Egy kényszerleszívásos lefújó düzni pontosan kellö helyen van.
  • A próbák kétoldalas tüzelésekor azok speciális tartókon rögzíthetök a fémrácson. Höfokok 1400 °C-ig lehetségesek.

égetés, szinterelés, szinterezés

A kerámia technológia célja egy mechanikailag szilárd test elöállítása. A kerámiai kötést és vele a jó szilárdságot csak a magas höfokon való égetés által érjük el egy szinter-kemencében, emelö-kemencében, harang-kemencében, vertikális elrendezésü kemencében. Az égés lehetövé teszi a szinterelést és majd csak így keletkezhet a valódi kerámia nyersanyag. Az égési folyamatok által megtörténik a termékek szilárdulása és tömörítése, ami a porozitás csökkenésén és a test zsugorodásán is nyilvánvaló lessz.  Az égési idötartam és atmoszféra befolyásolják a müszaki kerámia ezen tulajdonságait. A munkadarabok alakja szintén befolyásolja a beállítandó receptúrát: Vékonyabb és sürüre formált munkadarabok könnyebben égethetök mint nagyok vagy vastagok.

A szinterelésre Koyo Thermo Systems három különbözö típusú vertikális elrendezésü kemencét, emelö-kemencét, harang-kemencét tud felkínálni, amelynek mindegyike lentröl, emelö segítségével rakható meg. Az alaplemez elöre kitolható, így tovább könnyíti a megrakást. A kívánt rendelvény automatikusan végre lessz hajtva. A kamra atmoszférája szabadon választható. Sürün nitrogén vagy védögáz használatos. Gyors gázcsere szavatolásért a kemence evakuálható. Az oxigéntartalom egy ZrO2 oxigénmérö-eszköz segítségével meghatározható.

bottom up kilns

kemence típus

Max. höfok

méret

töltet

teljesítmény

MU

1000°C

64 - 200 l

100 - 150 kg

17 - 60 kW

SU

1500°C

27 - 125 l

30 - 200 kg

17- 27 kW

KU

1700°C

15 - 216 l

30 - 300 kg

9 - 51 kW

Nagy áteresztöképességü termelésre vertikális elrendezésü kemencék nagy méretü változatai állnak rendelkezésünkre (bal ábra). Különös típusok léteznek a vákuum-szinterezésre (jobb ábra).

bottom up ovens   szinter-kemencék, kemencék

Speciális alagútkemencék telepítése erre a célra szintén lehetséges.

rács öv szinter-kemence     folyamatos szinter-kemence

Koyo Thermo Systems és a Crystec cég szívesen állít össze Önöknek kedvezö árú létesítményeket amelyek eleget tesznek a legigényesebb és legszigorúbb elöírásaiknak.

Crystec Technology Trading GmbH szívesen vitat Önnel minden további részletet is.
InhaltTartalom-
jegyzék
E-Mail Még több információt igényel?
Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
oldal kezdetea
kezdethez